Aitheantas Réamhfhoghlama (RPL)

Aithnítear in Ollscoil na Gaillimhe gur féidir eolas agus scileanna a fháil ó réimse taithí foghlama. Tagann sé seo le spriocanna an Chreata Náisiúnta Cáilíochtaí (NFQ) a bhfuil sé d’aidhm acu aitheantas a thabhairt do gach éacht foghlama trí fhorbairt bealaí malartacha chuig cáilíochtaí (nó dámhachtainí) a chur chun cinn agus trí aitheantas réamhfhoghlama a éascú (RPL).

Ár dTacaíocht do RPL

Féach an méid atá le rá ag ár bhfoireann ar fud na hOllscoile.

Tuilleadh Eolais

RPL i dTionscadal Ardoideachais

Aitheantas Réamhfhoghlama i dTionscadal Ardoideachais.

Tuilleadh Eolais