Bí i dteagmháil leis an Ionad Forbartha Gairmeacha

An bhfuil ceist phearsanta agat a bhaineann le gairmeacha? 

Mic léinn reatha/céimithe le déanaí: logáil isteach ar Careers Connect chun ceist a chur chugainn. Úsáideann mic léinn gnáthshonraí logála isteach ollscoile. Ní mór do chéimithe clárú ar dtús.

Is féidir le mic léinn atá ar shocrúchán, nó atá ag dul ar shocrúchán, teagmháil a dhéanamh leis an bhfoireann trí ríomhphost nó féach sonraí ar líne.  


Mura mac léinn reatha, cláraithe nó céimí le déanaí thú (le 3 bliana anuas) de chuid Ollscoil na Gaillimhe, féach ar an Leathanach Ceisteanna Coitianta chun teagmhálaithe cuí a aimsiú.
Tá seirbhísí an Ionaid ar fáil do mhic léinn chláraithe na hollscoile seo agus do chéimithe Ollscoil na Gaillimhe le déanaí. 


Teagmháil a dhéanamh leis an Ionad mar fhostóir nó mar chomhoibrí: 

I gcás fostóra atá ag iarraidh mac léinn nó céimí de chuid Ollscoil na Gaillimhe a earcú 
Ceist ghinearálta faoi earcaíocht
Socrúchán (socrúchán foirmiúil mar chuid de chlár acadúil)    
nó féach 'Cuir aithne ar an bhFoireann' chun teagmhálaithe cuí a aimsiú.

I gcás Comhoibrithe eile: is é ár bpríomhtheagmhálaí ná 353 91 493589 nó Ríomhphost ginearálta   
nó féach 'Cuir aithne ar an bhFoireann' chun teagmhálaithe cuí a aimsiú.

 

 

Oifig & uaireanta

An Chéad Urlár, Foirgneamh na nDán/na hEolaíochta

T: +353 (0)91 493589

R: 'careers'

Uaireanta Oscailte i rith an Téarma: 
Luan - Déardaoin 9am - 5pm
Aoine 11am - 4pm

Uaireanta oscailte an tsamhraidh/lasmuigh den téarma:
Luan - Déardaoin 10am - 4pm
Aoine 11am - 4pm

Tabhair faoi deara go mbíonn an tIonad oscailte le linn scrúduithe agus le linn mhíonna an tsamhraidh. 

D’fhéadfadh an tIonad dúnadh ag amanna eile le haghaidh oiliúint foirne nó mar fhreagra ar threoirlínte sláinte & sábháilteachta.

 Déan teagmháil linn

   Facebook LinkedIn YouTube Twitter‌ Instagram Icon