Cúrsaí sna Dána, na Daonnachtaí & na hEolaíochtaí Sóisialta:

Seandálaíocht na hÉireann ar Líne (Dioplóma) [An chéad Iontráil eile: 2024]

Beacha & Beachaireacht (Dioplóma sa Bheachadóireacht)

Eolaíochtaí an Domhain & an Aigéin (Dioplóma)

Geameolaíocht (Dioplóma)

An Léann Éireannach ar Líne (Dioplóma) [An chéad Iontráil eile: 2024]

Bainistíocht (Dioplóma)

Margaíocht (Dioplóma) [An chéad Iontráil eile: 2024]

Cúram Sóisialta (Céim) 

Cúrsaí Teangacha:

Fraincis (Dioplóma)

Gearmáinis (Dioplóma)

Iodáilis (Dioplóma)

Iodáilis ar Líne (Dioplóma) 

Spáinnis (Dioplóma) [An chéad Iontráil eile: 2024]

Irish courses / Cúrsaí Gaeilge:

Irish (Diploma - Level A2, B1, B2 & C1) - Leibhéal A2 do ghlantosaitheoirí

Gaeilge (Dioplóma - Leibhéal A2, B1, B2 & C1) - Leibhéal A2 do thosaitheoirí iomlán

Ard-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach

Dioplóma sa Chultúr Dúchais [An chéad Iontráil eile: 2024]

Cúrsaí Micridhintiúr

Is deiseanna foghlama nua iad na cúrsaí micridhintiúr atá á bhforbairt anseo in Ollscoil na Gaillimhe. Is modúil ghearra chreidiúnaithe iad don fhorbairt ghairmiúil agus dearadh iad chun freastal ar éilimh ó fhoghlaimeoirí, fiontair agus eagraíochtaí. Féach ar ár raon iomlán Cúrsaí Micridhintiúr anseo.