Cúrsaí Eolaíochta & Teicneolaíochta:

Uathoibriú agus Rialú (Saindioplóma)

Beacha & Beachaireacht (Dioplóma sa Bheachadóireacht)

Pleanáil Chorparáideach Chomhshaoil (Saindioplóma)

Eolaíochtaí an Domhain & an Aigéin (Dioplóma)

Geameolaíocht (Dioplóma)

Córais Feabhais & Bharrainneacha (Saindioplóma)

Eolaíocht Feistí Leighis (Saindioplóma)

Caighdeán & Gnóthaí Rialála na Teicneolaíochta Leighis (Teastas)

Eolaíocht, Teicneolaíocht & Innealtóireacht (Bonnchúrsa)

Léann na hEolaíochta & na Teicneolaíochta (Dioplóma)

Léann na hEolaíochta & na Teicneolaíochta (Céim)

Innealtóireacht Bogearraí (Dioplóma)

Cúrsaí Micridhintiúr
Is deiseanna foghlama nua iad na cúrsaí micridhintiúr atá á bhforbairt anseo in Ollscoil na Gaillimhe. Is modúil ghearra chreidiúnaithe iad don fhorbairt ghairmiúil agus dearadh iad chun freastal ar éilimh ó fhoghlaimeoirí, fiontair agus eagraíochtaí. Féach ar ár raon iomlán Cúrsaí Micridhintiúr anseo.