Oideachas Pobail

Cúrsaí san Oideachas Pobail:

Léann an Phobail, na hÓige & an Teaghlaigh (Céim)

Cleachtas i dtaca le hObair don Óige (Teastas)

Cleachtas Forbartha Pobail agus na hÓige (Dioplóma)

Ceannaireacht na hÓige & Gníomhaíocht Phobail (Bunteastas)

Cúrsaí Micridhintiúr
Is deiseanna foghlama nua iad na cúrsaí micridhintiúr atá á bhforbairt anseo in Ollscoil na Gaillimhe. Is modúil ghearra chreidiúnaithe iad don fhorbairt ghairmiúil agus dearadh iad chun freastal ar éilimh ó fhoghlaimeoirí, fiontair agus eagraíochtaí. Féach ar ár raon iomlán Cúrsaí Micridhintiúr anseo.