Cúrsaí Oiliúna & Oideachais:

Foghlaim agus Forbairt (Dioplóma)

Foghlaim le Cuidiú Teicneolaíochta (Dioplóma)

Cúrsaí Micridhintiúr
Is deiseanna foghlama nua iad na cúrsaí micridhintiúr atá á bhforbairt anseo in Ollscoil na Gaillimhe. Is modúil ghearra chreidiúnaithe iad don fhorbairt ghairmiúil agus dearadh iad chun freastal ar éilimh ó fhoghlaimeoirí, fiontair agus eagraíochtaí. Féach ar ár raon iomlán Cúrsaí Micridhintiúr anseo.