Cúrsaí ar Líne

Innealtóireacht Bogearraí (Dioplóma)

Ríomheolaíocht—Intleacht Shaorga do Ghairmithe (PgCert)

Cúrsaí Micridhintiúr
Is deiseanna foghlama nua iad na cúrsaí micridhintiúr atá á bhforbairt anseo in Ollscoil na Gaillimhe. Is modúil ghearra chreidiúnaithe iad don fhorbairt ghairmiúil agus dearadh iad chun freastal ar éilimh ó fhoghlaimeoirí, fiontair agus eagraíochtaí. Féach ar ár raon iomlán Cúrsaí Micridhintiúr anseo.