Cúrsaí Gnó & Bainistíochta:

Gnó (Bonnchúrsa)

Staidéar Gnó (Ard-Dioplóma)

Tráchtáil ar Líne (Céim)

Pleanáil Chorparáideach Chomhshaoil (Saindioplóma) 

Scileanna Gnó Criticiúla (Dioplóma) [An chéad Iontráil eile: 2024]

Foghlaim agus Forbairt (Dioplóma)

Bainistíocht (Dioplóma)

Margaíocht (Dioplóma) [An chéad Iontráil eile: 2024] 

Ceannaireacht Inbhuanaitheachta (MSc)

Cúrsaí Micridhintiúr
Is deiseanna foghlama nua iad na cúrsaí micridhintiúr atá á bhforbairt anseo in Ollscoil na Gaillimhe. Is modúil ghearra chreidiúnaithe iad don fhorbairt ghairmiúil agus dearadh iad chun freastal ar éilimh ó fhoghlaimeoirí, fiontair agus eagraíochtaí. Féach ar ár raon iomlán Cúrsaí Micridhintiúr anseo.